Up

RFQs, EOIs, BIDs & TENDERS

Announcement (Purchasing a Bus)
BID Winners announcement (Translation of HR Manual)
Operation of Restaurant at International Departure Terminal
LEASE AND OPERATION OF A RESTAURANT AT INTERNATIONAL DEPARTURE TERMINAL
ގަންއިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިޕާޗަރ ޓަރމިނަލްގައި ރެސްޓޯރަންޓެއް ހިންގުމާއި ބެހޭ
ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޓަރމިނަލްގެ ގަޓަރ މަރާމާތު ކުރުން
Bid Announcement (Supply of 200A CT meters (Stelco approved))
BID_Lease and operation of a restaurant at international departure terminal along with tuck shops at both domestic and international terminal
Repairing Gutter 003/2019AIA-I1/IL/
 
 
Powered by Phoca Download
© 2019 Addu International Airport Private Limited. All Rights Reserved. Powered by Gan International Airport

Flight Schedule

ARRIVALS

Airline Flight Date Time Origin Aircraft Belt Status
Maldivian Q210816 October 20210040MLE/GANDH82Landed at 0039
Maldivian Q2210016 October 20210800MLE/GANDH82As Scheduled
Maldivian Q210216 October 20211305MLE/GANDH82As Scheduled
Maldivian Q2211616 October 20211915MLE/GANA3212As Scheduled

DEPARTURES

Airline Flight Date Time Origin Aircraft Belt Status
Maldivian Q210916 October 20210430GAN/KDM/GKK/MLEDH85Departed at 0428
Maldivian Q2210116 October 20210825GAN/MLEDH85As Scheduled
Maldivian Q210316 October 20211430GAN/MLEDH85As Scheduled
Maldivian Q2211716 October 20212055GAN/MLEA3215As Scheduled