Up

RFQs, EOIs, BIDs & TENDERS

Announcement (Purchasing a Bus)
BID Winners announcement (Translation of HR Manual)
Operation of Restaurant at International Departure Terminal
LEASE AND OPERATION OF A RESTAURANT AT INTERNATIONAL DEPARTURE TERMINAL
ގަންއިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިޕާޗަރ ޓަރމިނަލްގައި ރެސްޓޯރަންޓެއް ހިންގުމާއި ބެހޭ
ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޓަރމިނަލްގެ ގަޓަރ މަރާމާތު ކުރުން
Bid Announcement (Supply of 200A CT meters (Stelco approved))
BID_Lease and operation of a restaurant at international departure terminal along with tuck shops at both domestic and international terminal
Repairing Gutter 003/2019AIA-I1/IL/
 
 
Powered by Phoca Download
© 2019 Addu International Airport Private Limited. All Rights Reserved. Powered by Gan International Airport

Flight Schedule

ARRIVALS

Airline Flight Date Time Origin Aircraft Belt Status
Maldivian Q211216 May 20220105MLE-GANDH82Landed at 0043
Maldivian Q210016 May 20220800MLE-GANDH82Landed at 0752
Manta AirNR90016 May 20221305MLE-GANATR2Landed at 1303
Maldivian Q210216 May 20221345MLE-GANDH82Landed at 1407
Maldivian Q211416 May 20221735MLE-FVM-GANDH82Landed at 1817
Maldivian Q210616 May 20222130MLE-GKK-GANDH82As Scheduled

DEPARTURES

Airline Flight Date Time Origin Aircraft Desk Status
Maldivian Q211316 May 20220440GAN-KDM-GKK-MLEDH84-5Departed at 0445
Maldivian Q210016 May 20220830GAN-GKK-MLEDH84-5Departed at 0826
Manta AirNR90116 May 20221350GAN-MLEATR2-3Departed at 1355
Maldivian Q210216 May 20221415GAN-KDO-MLEDH84-5Departed at 1438
Maldivian Q211416 May 20221805GAN-MLEDH84-5Departed at 1837
Maldivian Q210616 May 20222200GAN-MLEDH84-5Check-In Open