Up

RFQs, EOIs, BIDs & TENDERS

Announcement (Purchasing a Bus)
BID Winners announcement (Translation of HR Manual)
Operation of Restaurant at International Departure Terminal
LEASE AND OPERATION OF A RESTAURANT AT INTERNATIONAL DEPARTURE TERMINAL
ގަންއިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިޕާޗަރ ޓަރމިނަލްގައި ރެސްޓޯރަންޓެއް ހިންގުމާއި ބެހޭ
ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޓަރމިނަލްގެ ގަޓަރ މަރާމާތު ކުރުން
Bid Announcement (Supply of 200A CT meters (Stelco approved))
BID_Lease and operation of a restaurant at international departure terminal along with tuck shops at both domestic and international terminal
 
 
Powered by Phoca Download
© 2019 Addu International Airport Private Limited. All Rights Reserved. Powered by Gan International Airport

Flight Schedule

ARRIVALS

Airline Flight Date Time Origin Aircraft Belt Status
MaldivianQ211223 January 20190100MLE/GANDH82Landed at 0100
SrilankanUL11923 January 20190820CMB/GANA3201Landed at 0823
MaldivianQ2210023 January 20190835MLE/GANDH82Landed at 0832
MaldivianQ210223 January 20191310MLE/FVM/GANDH82Landed at 1309
MaldivianQ210623 January 20191700MLE/GANA3212Landed at 1754
FlyMeVP66223 January 20192210MLE/FVM/GANATR2As Scheduled

DEPARTURES

Airline Flight Date Time Destination Aircraft Desk Status
MaldivianQ211323 January 20190535GAN/MLEDH85Departed at 0545
SrilankanUL12023 January 20190905GAN/CMBA3204-6Departed at 0920
MaldivianQ2210123 January 20190855GAN/MLEDH85Departed at 0858
MaldivianQ210223 January 20191330GAN/MLEDH85Departed at 1335
MaldivianQ210723 January 20191800GAN/MLEA3215Departed at 1854
FlymeVP66323 January 20192225GAN/MLEATR5As Scheduled